Техническа Библиотека - Сандъците

Техническа Библиотека - САНДЪЦИТЕ

Търсене използвайки:

Търсене само на този тип запис


Разширено търсене (само за Документи)

Телевизионни приемници: Книги, Схеми и Ремонтни документи

Dublin Core

Име на ресурса

Телевизионни приемници: Книги, Схеми и Ремонтни документи

Collection Items

Повреди и поправки в телевизионни приемници
В книгата са проследени повредите в отделните елементи на всички стъпала на най-разпространените в нашата страна черно-бели телевизионни приемници. Разгледано е влиянието, което различните повреди оказват върху качеството на приеманото телевизионно…

Телевизионни приемници <br /><br />
(Схемни описания, настройване, данни)
В книгата са разгледани подробно схемните и функционалните особености на най-широко разпространените в нашата страна телевизионни приемници за черно-бяло изображение. Дадени са указания за настройването на тези приемници и данни за отделните възли;…

Телевизионни приемници &quot;Опера&quot; и &quot;Кристал&quot;
В книгата са разгледани подробно схемите и конструктивните решения на отделните стъпала в телевизионните приемници "Опера" и "Кристал". При описанието на отделните стъпала накратко се разглеждат съответните постижения на съвременната приемна…

Радио и телевизионни приемници
В книгата са поместени схемите на произведени от нашата промишленост и на най-често срещаните у нас вносни радио- и телевизионни приемници.
Особено внимание е отделено на транзисторните радиоприемници. Дадени са най-важните данни за приемниците, а…

Повреди и ремонт на битови радиоелектронни апаратури II част
В книгата са описани най-разпространените у нас телевизионни приемници за черно-бяло и цветно изображение. Значителни място е отделено на базовите модели телевизионни приемници на фирмите SIEMENS, PHILIPS, NEC, SONY и JVC.
Теорията е разгледана…

Повреди и ремонт на битови радиоелектронни апаратури I част
В книгата са описани най-разпространените у нас телевизионни приемници за черно-бяло и цветно изображение. Значителни място е отделено на базовите модели телевизионни приемници на фирмите SIEMENS, PHILIPS, NEC, SONY и JVC.
Теорията е разгледана…

Японски телевизионни интегрални схеми
Справочникът съдържа систематизирана информация за 70 японски ТВ интегрални схеми, използвани най-често в съвременните ТВ приемници за цветно изображение, произвеждани както в Япония, така и в държавите от източноазиатски регион - Южна Корея, Тайван…
View all 8 items