Техническа Библиотека - Сандъците

Техническа Библиотека - САНДЪЦИТЕ

Търсене използвайки:

Търсене само на този тип запис


Разширено търсене (само за Документи)

Персонални компютри

Dublin Core

Име на ресурса

Персонални компютри

Тема

Схеми, документация и справочници

Описание

Схеми, документация и справочници за стари Персонални компютри

Collection Items

Справочник по персонални компютри
В справочника са дадени сведения за широко разпространените у нас персонални компютри от фамилиите Правец-8 и Правец-16, а също за компютрите, използващи операционната система СР/М. Разгледани са основните принципи на работа, архитектурата на…

Правец 8С
Схема, PCB e-cad файлове, 3D изглед
Файловете са проектирани на Altium

Правец 8M
Правец 8M - Схема, PCB e-cad файлове, 3D изглед
Файловете са проектирани на Altium

Команден Организатор
КОМАНДНИЯТ ОРГАНИЗАТОР (КОМОРГ) е програмен продукт за манипулиране с най-различни файлове, поддържани от операционната система ДОС 16

НИВО-1
НИВО-1 е предназначена най-вече за програмисти на Асемблер, Си и Паскал, които използват явно сервизните функции на BIOS и ДОС-16

Правец-16, технически паспорт
технически паспорт на персонален компютър Правец - 16

Лектор
Програма за обучение по Дискова операционна система - ДОС 16 за Персонални компютри Правец 16

Графопостроител (aka плотер) Микроника П 297-М1 (413.0440.008-ЕД)
Експлоатационна документация на графопостроител Микроника П 297-М1.

Документацията включва:

1. Инструкция за експлоатация;
2. Справочник на оператора;
3. Списък на резервните части;
4. Списък на позволените за замяна резервни части;
5.…

Персонален компютър Правец-16А, паспорт
Този паспорт е разработен в ИТКР-БАН и софтуерна къща „Правец програма". В него е описано базовото изделие „Правец-16А“ (Супер-11, ЕС 1839), което формира поредица от универсални и специализирани системи. Отбелязани са основните различия с модела…

Персонален компютър Правец-16, паспорт
Паспорт на персонален компютър Правец-16, разработен от ИТКР-БАН и произвеждан в Ботевград, България.
View all 13 items