Техническа Библиотека - Сандъците

Техническа Библиотека - САНДЪЦИТЕ

Търсене използвайки:

Търсене само на този тип запис


Разширено търсене (само за Документи)

Преглед на документите (13 общо)

  • Колекция: Персонални компютри

Страна А

1 – Търсач – B
2 – Реклама - B
3 – Sinti – C
4 – Хамураби – B
5 - Eddy lode – B
6 – Танкова битка – B
7 - Colour match – B
8 - Player-2 – B
9 - Wall – C
10 – Блейк – B
11 – Шах – B – ½
12 – Шах – C – 2/2
13 -…

Маркери: , , ,

Начално ръководство за работа с Правец-82.pdf
Това ръководство е предназначено за тези, които искат да се научат да програмират и не само на предназначената за Правец-82 версия на BASIC.

Модул за въвеждане и извеждане на информация Правец-8М, паспорт.pdf
Модул за въвеждане и извеждане на информация за Правец-8М, тип АДТ.

Персонален компютър Правец-16, паспорт, ИТКР БАН, 1982 (2).pdf
Паспорт на персонален компютър Правец-16, разработен от ИТКР-БАН и произвеждан в Ботевград, България.

Персонален компютър Правец-16a, паспорт, ИТКР БАН, 1988.pdf
Този паспорт е разработен в ИТКР-БАН и софтуерна къща „Правец програма". В него е описано базовото изделие „Правец-16А“ (Супер-11, ЕС 1839), което формира поредица от универсални и специализирани системи. Отбелязани са основните различия с модела…

Плотер Микроника П 297-М1, Експлоатационна документация.pdf
Експлоатационна документация на графопостроител Микроника П 297-М1.

Документацията включва:

1. Инструкция за експлоатация;
2. Справочник на оператора;
3. Списък на резервните части;
4. Списък на позволените за замяна резервни части;
5.…

lektor.pdf
Програма за обучение по Дискова операционна система - ДОС 16 за Персонални компютри Правец 16

Правец-16, технически паспорт.pdf
технически паспорт на персонален компютър Правец - 16

Ниво-1.pdf
НИВО-1 е предназначена най-вече за програмисти на Асемблер, Си и Паскал, които използват явно сервизните функции на BIOS и ДОС-16

Маркери: ,

Команден организатор, Ръководство на потребителя.pdf
КОМАНДНИЯТ ОРГАНИЗАТОР (КОМОРГ) е програмен продукт за манипулиране с най-различни файлове, поддържани от операционната система ДОС 16