Техническа Библиотека - Сандъците

Техническа Библиотека - САНДЪЦИТЕ

Търсене използвайки:

Търсене само на този тип запис


Разширено търсене (само за Документи)

Преглед на документите (127 общо)

Ръководство за работа с графичен редактор „Точкова графика“ за 16 битов компютър.pdf
Настоящето ръководство е предназначено за ползване от преподаватели, инженери, студенти и всички други, които се нуждаят от графично представяне на процеси и явления в сферата на образованието, икономиката, социалното управление и рекламата.

Autocad release 12. Кратък справочник, Крейг Шарп, С., Paraflow, 1994.pdf
Програмният продукт Autocad е най-разпространения графичен пакет. Той е удобен за създаване на графична техническа документация във всички сфери на човешката дейност.

Электронные и полупроводниковые приборы, А. В. Дыкин, М., Энергия, 1963.pdf
В книгата е изложен учебния материал от курса „Електронни и йонни прибори“ за техникумите по електроника.

Кратък справочник по интегрални схеми, Кирил Конов, С., Техника, 1981.pdf
В справочника са включени най-разпространените (към момента на издаване на справочника) TTL, CMOS и линейни интегрални схеми. За всяка интегрална схема са дадени разположението на изводите и основните параметри, както и кратко описание на действието…

Персонален компютър Правец-16, паспорт, ИТКР БАН, 1982 (2).pdf
Паспорт на персонален компютър Правец-16, разработен от ИТКР-БАН и произвеждан в Ботевград, България.

Персонален компютър Правец-16a, паспорт, ИТКР БАН, 1988.pdf
Този паспорт е разработен в ИТКР-БАН и софтуерна къща „Правец програма". В него е описано базовото изделие „Правец-16А“ (Супер-11, ЕС 1839), което формира поредица от универсални и специализирани системи. Отбелязани са основните различия с модела…

Плотер Микроника П 297-М1, Експлоатационна документация.pdf
Експлоатационна документация на графопостроител Микроника П 297-М1.

Документацията включва:

1. Инструкция за експлоатация;
2. Справочник на оператора;
3. Списък на резервните части;
4. Списък на позволените за замяна резервни части;
5.…

S-Първи стъпки в прил.електроника М.Димитрова 1987.jpg
Книгата разглежда някои популярни приложения на електрониката във всекидневието ни (дом, училище), в заниманията ни в свободното време (фотография, електронни игри), както и в някои по-специални области (промишленост, медицина). Заедно с това са…

Маркери:

S-Токозахранващи устройства М.Браун-1997.jpg
превод от английски език Проф.д.т.н. Стефан Куцаров

S-Хи-Фи касетни декове Б.Орозов 1987.jpg
Целта на книгата е да запознае читателите с електронните схеми на съвременните висококачествени касетни декове. В нея са описани характерните особености и различните конструкции на този тип устройства и изискванията към тях. Подробно са разгледани…