Техническа Библиотека - Сандъците

Техническа Библиотека - САНДЪЦИТЕ

Търсене използвайки:

Търсене само на този тип запис


Разширено търсене (само за Документи)

Преглед на документите (127 общо)

програма за изчисляване на трансформатори

Страна А

1 – Търсач – B
2 – Реклама - B
3 – Sinti – C
4 – Хамураби – B
5 - Eddy lode – B
6 – Танкова битка – B
7 - Colour match – B
8 - Player-2 – B
9 - Wall – C
10 – Блейк – B
11 – Шах – B – ½
12 – Шах – C – 2/2
13 -…

Маркери: , , ,

Учебник_за_радиолюбителя.pdf
В учебника е застъпен материал по обща електротехника, радиолампи, транзистори, радиоприемници, захранване на радиоапаратурите и на края е разработен ценнен материал за практическа работа по радиоконструкторство.
В учебника са систематизирани…

Электронные и полупроводниковые приборы, А. В. Дыкин, М., Энергия, 1963.pdf
В книгата е изложен учебния материал от курса „Електронни и йонни прибори“ за техникумите по електроника.

Ръководство за работа с графичен редактор „Точкова графика“ за 16 битов компютър.pdf
Настоящето ръководство е предназначено за ползване от преподаватели, инженери, студенти и всички други, които се нуждаят от графично представяне на процеси и явления в сферата на образованието, икономиката, социалното управление и рекламата.